copyrighted by Lnet sp. z o.o.    
head head
head head head
 
Aktualności
Forum
Cennik
Poczta
Usługi
Twoje łącze
Kontakt z nami
Lnet-TELECOM
Projekty UE
 
alarmuj

Dostęp do poczty przez WWW oraz zmiana hasła.

Serwer poczty elektronicznej LNET obsługuje konta pocztowe użytkowników sieci w następujących domenach:

DomenaNowa nazwa alternatywna
zb.net.lodz.plzbiorcza.net.lodz.pl
bt.net.lodz.plbatory.net.lodz.pl
ms.net.lodz.plmieszko.net.lodz.pl
jn.net.lodz.pljanow.net.lodz.pl
ch.net.lodz.plchrobry.net.lodz.pl
wd.net.lodz.plwidzew.net.lodz.pl

Dostęp przez stronę WWW do kont w powyższych domenach zapewnia serwer poczta.Lnet.pl.

Dostęp do konta pocztowego przez stronę WWW nie jest rozwiązaniem optymalnym. Ten sposób dostępu przeznaczony jest przede wszystkim dla użytkowników sieci LNET, którzy potrzebują sprawdzić lub wysłać pocztę będąc w danym momencie poza siecią LNET lub gdy nie mają akurat dostępu do swojego komputera. Dostęp do konta pocztowego przez stronę WWW jest przy tym jedyną drogą do zmiany hasła do swojego konta pocztowego / WWW.

Do odbioru i wysyłania poczty z domu najlepiej jest używać programów pocztowych wspierających protokoły IMAP lub POP3 (z zabezpieczeniem SSL) takie jak: Eudora, MS Outlook, programy klienckie zawarte w oprogramowaniu komunikacyjnym Netscape, Mozilla itp. Z powyższych programów stanowczo odradzamy korzystanie z MS Outlook, ze względu na dużą podatność na ataki wirusów.

Tabela konfiguracji programów pocztowych.

Adres pocztowy typuSerwer poczty wychodzącej
(SMTP)
Serwer poczty przychodzącej
(POP3, IMAP, POP3 z SSL, IMAP z SSL)
nazwa_konta@zb.net.lodz.pl
(nazwa_konta@zbiorcza.net.lodz.pl)
poczta.Lnet.plpoczta.Lnet.pl
nazwa_konta@bt.net.lodz.pl
(nazwa_konta@batory.net.lodz.pl)
poczta.Lnet.plpoczta.Lnet.pl
nazwa_konta@ms.net.lodz.pl
(nazwa_konta@mieszko.net.lodz.pl)
poczta.Lnet.plpoczta.Lnet.pl
nazwa_konta@jn.net.lodz.pl
(nazwa_konta@janow.net.lodz.pl)
poczta.Lnet.plpoczta.Lnet.pl
nazwa_konta@ch.net.lodz.pl
(nazwa_konta@chrobry.net.lodz.pl)
poczta.Lnet.plpoczta.Lnet.pl
nazwa_konta@wd.net.lodz.pl
(nazwa_konta@widzew.net.lodz.pl)
poczta.Lnet.plpoczta.Lnet.pl

Jako nazwę użytkownika (login) do odbioru i wysyłania poczty należy wpisać pełną nazwę konta pocztowego - na przykład osoba korzystająca z konta kowalski@mieszko.net.lodz.pl jako nazwę użytkownika do odbioru i wysyłania poczty w konfiguracji swojego programu pocztowego powinna wpisać kowalski@mieszko.net.lodz.pl lub kowalski@ms.net.lodz.pl (obie wersje są dopuszczalne i tak samo traktowane przez serwer pocztowy).

Informacja o filtracji poczty wysyłanej z prywatnych adresów IP

Ze względu na dużą skalę zjawiska rozsyłania niechcianej poczty (spamu) z prywatnych komputerów domowych, najczęściej bez wiedzy ich właścicieli, informujemy:

  • Należy unikać pobierania z Internetu programów nieznanego pochodzenia lub otwierania wiadomości pocztowych pochodzących z nieznanych źródeł. Jednocześnie zalecamy regularne skanowanie komputerów za pomocą programów antywirusowych oraz instalację oprogramowania poprawiającego bezpieczeństwo komputera (programy typu firewall). Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń grozi, między innymi, umieszczeniem na naszym domowym komputerze oprogramowania, które w sposób ukryty będzie wykorzystywane przez międzynarodowe organizacje rozsyłające spam.
  • W trosce o szerokie grono użytkowników korzystających z prywatnych adresów IP, które po stronie Internetu widoczne są pod wspólnym adresem publicznym, LNET prowadzi listę serwerów pocztowych, przez które użytkownicy adresów prywatnych mogą wysyłać pocztę za pomocą protokołu SMTP. Stworzenie takiej listy wyniknęło z konieczności ochrony współdzielonych adresów publicznych przed ich umieszczeniem na czarnych listach adresów rozsyłających spam. Lista dostępu zawiera w tej chwili znakomitą większość najczęściej używanych serwerów i jest stale aktualizowana - prosimy o nadsyłanie na adres info@Lnet.pl adresów serwerów pocztowych, przez które nie mogą Państwo wysyłać listów.
  • Wymieniona w poprzednim punkcie lista dostępu nie obowiązuje użytkowników adresów publicznych. Lnet do minimum ogranicza ingerencję w sposób wykorzystania adresów publicznych przez ich użytkowników. Osoby, które korzystają z tego typu adresów powinny być świadome, że są jednoznacznie identyfikowane w Internecie i w pełni doświadczają wszelkich zalet, ale i wad, tego stanu rzeczy, w tym ewentualnych problemów spowodowanych przez rozsyłanie niechcianej poczty przez ich komputery.

Przykładowa konfiguracja programu klienta pocztowego

Właściwości
Serwer wych.
Zaawansowane

. . .
panda
acrabit
symantec

Strona główna | Aktualności | Forum | Cennik | Poczta | Usługi | Twoje łącze
Kontakt z nami | Lnet-TELECOM | Projekty UE | Alarmuj Serwis
infotech aktualno�ci